Plissera mera!

Kort om projektet

Projektet ”Plissera mera” drivs av mig, Sara Kånåhols, och finansieras av Nämnden för hemslöjdsfrågor. Det är ett praktiskt, undersökande och kunskapshöjande projekt med inslag av nätverksbyggande. Projektets mål är att ge mig möjlighet att fördjupa mig i plisserade dräkttyger och experimentera med olika kvalitéer och inställningar för att förstå maskinens möjligheter och gränser. Utöver detta kommer en kartläggning göras av vilka folkdräkter som har eller har haft plisserade kjolar. Den samlade kunskapen om plisserade tyger kommer samlas på min hemsida, dels som en kunskapsbank om förekomst, teknik, kvalitéer etc, dels för att den som söker plisserade tyger lätt ska finna svar på sina frågor.

Bakgrund

I höstas övertog jag en plisseringsmaskin tillverkad på 1860-talet. Den fungerar genom en kombination av mekanik, tryck, ånga och värme. Den är anpassad för att hantera grövre tyger så som ylle och halvylle, vilket gör att den är en av få (om inte den enda) som kan permanent vecka de kjolar som har varit vanliga i många folkdräkter. 

Vart ska det leda?

Jag är yrkesverksam handvävare med fokus på historiska tyger och folkdräkter.  Kombinationen av handvävning, folkbildning och textilhistoriskt kunnande gör att plissering av dräkttyger blir en naturlig utveckling av mitt företag. Projektet kommer dokumenteras med bilder och kortare filmer med hantverket och pliseringsprocessen i fokus. Projektets material kommer passa bra både som artikel och föreläsning om frågan dyker upp efter projektets avslutande. Projektet pågår från juni-oktober 2022.

Du kan bidra!

Inom projekt söker jag alla plisserade/goffrerade folkdräktskjolar som har funnits eller finns i Sverige samt information om hur de tillverkas och används. Har ni någon sådan kjol i folkdräkterna i erat län/socken? Har du koll på någon som plisserat eller goffrerat kjolar? Eller kanske har du koll på någon person, förening, föremål eller bok som jag borde leta upp.

Det finns många bitar av kunskap runt om i världen, jag vill samla in all kunskap som går att hitta för att ha det som underlag när jag lär mig hantverket. Mitt mål är också att på flera sätt förmedla kunskapen om de plisserade/goffrerade kjolarna till allmänheten.

Kontakta mig gärna med stort som smått per telefon, mail, brev eller sociala medier. Eller skicka vidare brevet nedan till någon du tror vet något om plissering. Det kommer gå att följa arbetet på hemsidan samt via Kulturlagret på Facebook och Instagram.