Kurser

Med glädje delar jag med mig av det jag kan! Både som kursledare på kortkurser, studiecirkelledare, personlig handledare eller föreläsare. Jag har en bred erfarenhet av samarbeten med skolor, hemslöjdskonsulenter, föreningar och studieförbund och kan ta fram en kurs eller handledningstillfälle som passar både tillfället och personerna. I alla sammanhang har jag mött människor, människor som har velat ta till sig kunskap, människor som jag har kunnat följa på vägen mot deras framtid. En viktig del i att vara pedagog i praktiska ämnen är att kunna möta varje individ där de är och ta dem vidare mot deras mål och samtidigt hålla ihop gruppen för att skapa gemenskap

Några exempel på tidigare uppdrag

Föreläsningar om projektet #ödehusgardiner på distans för Väviväst, Västerbotensvävarna, Sydostvävarna, Kalmar läns hemslöjdförening och Capellagårdens textilutbildning.

Grundkurs i vävning som kortkurs på Sätergläntan, Gamleby Folkhögskola och Kalmar läns hemslöjdförening.

Handledning för Kastlösa vävstuga.

Undervisat i vävning, handsömnad och textilhistoria på textilvetenskap på Uppsala Universitet, Capellagårdens textilutbildning och Gamleby Folkhögskola.